رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


استفعای آبه رسما پذیرفته شد

استفعای آبه رسما پذیرفته شد حزب حاکم ژاپن استعفای نخست وزیر از مقام خود را به صورت رسمی پذیرفت منابع خبری گزارش دادند در پی انتشار خبر استعفای آبه، بورس توکیو ۲ درصد سقوط کرد/ تسنیم

استفعای آبه رسما پذیرفته شد

حزب حاکم ژاپن استعفای نخست وزیر از مقام خود را به صورت رسمی پذیرفت

منابع خبری گزارش دادند در پی انتشار خبر استعفای آبه، بورس توکیو ۲ درصد سقوط کرد/ تسنیم