رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مکرون دوباره به بیروت سفر کرد!

مکرون دوباره به بیروت سفر کرد! امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه روز دوشنبه، دومین بار طی یک ماه گذشته و پس از انفجار مهیب بیروت، وارد پایتخت لبنان شد.

مکرون دوباره به بیروت سفر کرد!

امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه روز دوشنبه، دومین بار طی یک ماه گذشته و پس از انفجار مهیب بیروت، وارد پایتخت لبنان شد.