رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اجازه نمی‌دهیم تکانه‌های اقتصادی به معیشت مردم ضربه بزند

اجازه نمی‌دهیم تکانه‌های اقتصادی به معیشت مردم ضربه بزند رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت: نباید اجازه دهیم تکانه‌های اقتصادی چون تحریم یا تنگناهای کرونایی، آهنگ توسعه کشور را کند کرده و به اقتصاد خانوار و معیشت و رفاه مردم ضربه بزند. دولت تلاش کرده در دو حوزه اقتصاد کلان و اقتصاد خانوار […]

اجازه نمی‌دهیم تکانه‌های اقتصادی به معیشت مردم ضربه بزند

رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت: نباید اجازه دهیم تکانه‌های اقتصادی چون تحریم یا تنگناهای کرونایی، آهنگ توسعه کشور را کند کرده و به اقتصاد خانوار و معیشت و رفاه مردم ضربه بزند.

دولت تلاش کرده در دو حوزه اقتصاد کلان و اقتصاد خانوار سیاست‌ها و برنامه‌های دقیقی در این زمینه تدوین و اجرایی کند

وزارتخانه‌های اقتصادی برای تسهیلات خرید خانوارهای حقوق‌بگیر برنامه ویژه دارند.

لایحه بودجه سال آینده با توجه به واقعیات پیش رو به مجلس ارایه می‌شود.