رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیس جمهور فرانسه مقامات لبنان را به تحریم تهدید کرد

رئیس جمهور فرانسه مقامات لبنان را به تحریم تهدید کرد مکرون سه ماه آینده را برای ایجاد تغییرات واقعی در لبنان مهم دانست و تهدید کرد، اگر این اتفاق رخ ندهد اقدامات تنبیهی علیه بیروت در پیش می‌گیرد که از جمله آنها تحریم طبقه حاکم است.

رئیس جمهور فرانسه مقامات لبنان را به تحریم تهدید کرد

مکرون سه ماه آینده را برای ایجاد تغییرات واقعی در لبنان مهم دانست و تهدید کرد، اگر این اتفاق رخ ندهد اقدامات تنبیهی علیه بیروت در پیش می‌گیرد که از جمله آنها تحریم طبقه حاکم است.