رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مرز بازرگان برای تردد مشروط مسافران بازگشایی شده است

مرز بازرگان برای تردد مشروط مسافران بازگشایی شده است مدیر پایانه بازرگان با اشاره به اینکه این مرز یکی از بزرگترین پایانه‌های مرزی کشور است، گفت: از اواخر هفته گذشته تردد برای پذیرش مسافرانی که اقامت یا تابعیت ترکیه را داشته اند، یا روادید خاص از جمله سفر دانشجویی، درمانی یا دیپلماتیک در آن کشور […]

مرز بازرگان برای تردد مشروط مسافران بازگشایی شده است

مدیر پایانه بازرگان با اشاره به اینکه این مرز یکی از بزرگترین پایانه‌های مرزی کشور است، گفت: از اواخر هفته گذشته تردد برای پذیرش مسافرانی که اقامت یا تابعیت ترکیه را داشته اند، یا روادید خاص از جمله سفر دانشجویی، درمانی یا دیپلماتیک در آن کشور داشته باشند، نظیر مرز”سرو” می توانند از این مرز تردد کنند

جابر اکبرپور افزود: البته با وجود تلاش‌ها، هنوز تردد عادی مجاز از مرز بازرگان مجاز نیست

لازم به توضیح هست، گمرک بازرگان (در شهرستان ماکو) در سال ۱۳۰۵ شمسی تاسیس شد و تنها مرز بین‌المللی بین کشور ایران و ترکیه به شمار می‌رود که به صورت ۲۴ ساعته در حال فعالیت است /ایرنا