رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پایان کار اتصال مدارس کشور به شبکه ملی اطلاعات

پایان کار اتصال مدارس کشور به شبکه ملی اطلاعات وزیر ارتباطات: امروز در همکاری وزارت آموزش وپرورش، کار اتصال پرسرعت و رایگان همه‌ی مدارس کشور به شبکه‌ی ملی اطلاعات به پایان رسید تا دسترسی‌همگانی⁩ به آموزش مجازی محقق شود.

پایان کار اتصال مدارس کشور به شبکه ملی اطلاعات

وزیر ارتباطات: امروز در همکاری وزارت آموزش وپرورش، کار اتصال پرسرعت و رایگان همه‌ی مدارس کشور به شبکه‌ی ملی اطلاعات به پایان رسید تا دسترسی‌همگانی⁩ به آموزش مجازی محقق شود.