رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آغاز فعالیت های انتخاباتی، از فردا

آغاز فعالیت های انتخاباتی، از فردا سخنگوی ستاد انتخابات کشور از آغاز تبلیغات نامزدهای مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی از پنجشنبه ۱۳ شهریور خبر داد.

آغاز فعالیت های انتخاباتی، از فردا

سخنگوی ستاد انتخابات کشور از آغاز تبلیغات نامزدهای مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی از پنجشنبه ۱۳ شهریور خبر داد.