رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تالار‌های کتابخانه ملی ایران از فردا بازگشایی می‌شود

تالار‌های کتابخانه ملی ایران از فردا بازگشایی می‌شود تالار‌های کتابخانه ملی از فردا پنجشنبه ۱۳ شهریورماه با رعایت شیوه نامه های بهداشتی برای اعضا بازگشایی می شود.

تالار‌های کتابخانه ملی ایران از فردا بازگشایی می‌شود

تالار‌های کتابخانه ملی از فردا پنجشنبه ۱۳ شهریورماه با رعایت شیوه نامه های بهداشتی برای اعضا بازگشایی می شود.