رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تمدید دورکاری ادارات پایتخت تا ۱۹ شهریورماه

تمدید دورکاری ادارات پایتخت تا ۱۹ شهریورماه استاندار تهران: با توجه به شرایط قرمز استان تهران به لحاظ کرونا دورکاری ادارات در استان تهران در هفته جاری و تا روز چهارشنبه ۱۹ شهریور ماه تمدید می‌شود.

تمدید دورکاری ادارات پایتخت تا ۱۹ شهریورماه

استاندار تهران: با توجه به شرایط قرمز استان تهران به لحاظ کرونا دورکاری ادارات در استان تهران در هفته جاری و تا روز چهارشنبه ۱۹ شهریور ماه تمدید می‌شود.