رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آمریکا دو مقام ارشد دیوان بین‌المللی کیفری را تحریم کرد

آمریکا دو مقام ارشد دیوان بین‌المللی کیفری را تحریم کرد وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که دادستان دیوان بین‌المللی کیفری و رئیس دفتر وی به فهرست اشخاص تحت تحریم دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (اوفک) افزوده شده است.

آمریکا دو مقام ارشد دیوان بین‌المللی کیفری را تحریم کرد

وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که دادستان دیوان بین‌المللی کیفری و رئیس دفتر وی به فهرست اشخاص تحت تحریم دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (اوفک) افزوده شده است.


جدیدترین خبرها