رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تصویب ممنوعیت انتصاب مدیران دوتابعیتی

تصویب ممنوعیت انتصاب مدیران دوتابعیتی «نادری» عضو کمیسیون آموزش مجلس: طرح ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات و مدیران دارای تابعیت مضاعف و مرتبط با کشورهای خارجی به تصویب رسید./تسنیم

تصویب ممنوعیت انتصاب مدیران دوتابعیتی

«نادری» عضو کمیسیون آموزش مجلس: طرح ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات و مدیران دارای تابعیت مضاعف و مرتبط با کشورهای خارجی به تصویب رسید./تسنیم