رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اطلاعیه وزارت آموزش و پرورش درباره شایعه «تصمیم دیگر درباره مدارس»

اطلاعیه وزارت آموزش و پرورش درباره شایعه «تصمیم دیگر درباره مدارس» اطلاعیه وزارت آموزش و پرورش: اخیرا در خبرگزاریها، فضای مجازی و شبکه های اجتماعی غیررسمی مطالبی به نقل از وزیر آموزش و پرورش منتشر شده است مبنی بر اینکه «ممکن است هر لحظه تصمیم دیگری در مورد مدارس گرفته شود»که نادرست است./ ایسنا

اطلاعیه وزارت آموزش و پرورش درباره شایعه «تصمیم دیگر درباره مدارس»

اطلاعیه وزارت آموزش و پرورش:

اخیرا در خبرگزاریها، فضای مجازی و شبکه های اجتماعی غیررسمی مطالبی به نقل از وزیر آموزش و پرورش منتشر شده است مبنی بر اینکه «ممکن است هر لحظه تصمیم دیگری در مورد مدارس گرفته شود»که نادرست است./ ایسنا