رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکنش سخنگوی وزارت خارجه به شکایت کانادا در مورد هواپیمای اوکراینی

واکنش سخنگوی وزارت خارجه به شکایت کانادا در مورد هواپیمای اوکراینی سعید خطیب زاده: در اخبار رسانه ای از موضوع تسلیم شکایتی از کانادا به وزارت امور خارجه ایران در خصوص هواپیمای اوکراینی اطلاع پیدا کردیم. بدیهی است وزارت امور خارجه نه چنین چیزی دریافت کرده و نه دریافت خواهد کرد./ایرنا

واکنش سخنگوی وزارت خارجه به شکایت کانادا در مورد هواپیمای اوکراینی

سعید خطیب زاده:

در اخبار رسانه ای از موضوع تسلیم شکایتی از کانادا به وزارت امور خارجه ایران در خصوص هواپیمای اوکراینی اطلاع پیدا کردیم. بدیهی است وزارت امور خارجه نه چنین چیزی دریافت کرده و نه دریافت خواهد کرد./ایرنا


جدیدترین خبرها