رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آیت الله صانعی در بیمارستان بستری شد

آیت الله صانعی در بیمارستان بستری شد آیت الله صانعی در اثر زمین خوردگی و مصدومیت جدی ناشی از آن، در بیمارستان بستری شد. یکی از پزشکان معالج آیت الله صانعی شدت مصدومیت را نسبتا زیاد اما وضعیت وی را با ثبات توصیف کرد و یادآور شد مراحل درمان آیت الله صانعی زیر نظر پرشکان […]

آیت الله صانعی در بیمارستان بستری شد

آیت الله صانعی در اثر زمین خوردگی و مصدومیت جدی ناشی از آن، در بیمارستان بستری شد.

یکی از پزشکان معالج آیت الله صانعی شدت مصدومیت را نسبتا زیاد اما وضعیت وی را با ثبات توصیف کرد و یادآور شد مراحل درمان آیت الله صانعی زیر نظر پرشکان متخصص آغاز شده است./ شفقنا