رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دانشگاه ها ملزم به برگزاری دوره های آموزش مجازی ویژه اساتید شدند

دانشگاه ها ملزم به برگزاری دوره های آموزش مجازی ویژه اساتید شدند على خاكى صديق معاون آموزشی وزارت علوم:نامه‌ای به دانشگاه‌ها ارسال شد که دوره‌های آموزشی برای آن دسته از اعضای هیات علمی که هنوز با کارکردهای آموزش الکترونیک آشنا نیستند، برگزار کنند آن دسته از اساتیدی که با آموزش های الکترونیک آشنا هستند نیز […]

دانشگاه ها ملزم به برگزاری دوره های آموزش مجازی ویژه اساتید شدند

على خاكى صديق معاون آموزشی وزارت علوم:نامه‌ای به دانشگاه‌ها ارسال شد که دوره‌های آموزشی برای آن دسته از اعضای هیات علمی که هنوز با کارکردهای آموزش الکترونیک آشنا نیستند، برگزار کنند آن دسته از اساتیدی که با آموزش های الکترونیک آشنا هستند نیز برای مهرماه تولید محتوا کرده و دروس آماده داشته باشند و با آمادگی لازم وارد سال تحصیلی جدید شوند.