رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نوید افکاری اعدام شد

نوید افکاری اعدام شد رئیس کل دادگستری فارس: حکم قصاص نفس یک متهم به قتل (نوید افکاری) صبح امروز پس از انجام تشریفات قانونی استیذان و با اصرار اولیاء دم و خانواده مقتول به مرحله اجرا گذارده شد.

نوید افکاری اعدام شد

رئیس کل دادگستری فارس: حکم قصاص نفس یک متهم به قتل (نوید افکاری) صبح امروز پس از انجام تشریفات قانونی استیذان و با اصرار اولیاء دم و خانواده مقتول به مرحله اجرا گذارده شد.