رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


۳۱ شهریورماه؛ آخرین مهلت ارایه اظهارنامه اشخاص حقوقی

۳۱ شهریورماه؛ آخرین مهلت ارایه اظهارنامه اشخاص حقوقی غلامرضا قبله‌ای، مدیر کل دفتر روابط عمومی: ۳۱ شهریورماه، آخرین مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۸ اشخاص حقوقی و صاحبان املاک اجاری است. اشخاص حقوقی و صاحبان املاک اجاری در صورت ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی، از معافیت پایه مالیاتی و سایر تسهیلات […]

۳۱ شهریورماه؛ آخرین مهلت ارایه اظهارنامه اشخاص حقوقی

غلامرضا قبله‌ای، مدیر کل دفتر روابط عمومی: ۳۱ شهریورماه، آخرین مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۸ اشخاص حقوقی و صاحبان املاک اجاری است.

اشخاص حقوقی و صاحبان املاک اجاری در صورت ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی، از معافیت پایه مالیاتی و سایر تسهیلات و مشوق‌های مالیاتی بهره مند خواهند شد.

فعالان اقتصادی در صورت عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی، مشمول جرایم غیرقابل بخشش خواهند شد.


جدیدترین خبرها