رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


یک بیمارستان در تهران محکوم شد

یک بیمارستان در تهران محکوم شد محمدعلی اسفنانی مدیرکل تعزیرات استان تهران: یک بیمارستان در تهران به اتهام دریافت اضافه از نرخهایی که ازناحیه وزارت بهداشت ودرمان اعلام شده است محکوم شد. شعبه پس از رسیدگی و احراز تخلف، مدیرفنی بیمارستان را علاوه بر استرداد مبلغ ۶۸ میلیون و۵۰۰ هزار ریال در حق شاکی خصوصی […]

یک بیمارستان در تهران محکوم شد

محمدعلی اسفنانی مدیرکل تعزیرات استان تهران: یک بیمارستان در تهران به اتهام دریافت اضافه از نرخهایی که ازناحیه وزارت بهداشت ودرمان اعلام شده است محکوم شد.

شعبه پس از رسیدگی و احراز تخلف، مدیرفنی بیمارستان را علاوه بر استرداد مبلغ ۶۸ میلیون و۵۰۰ هزار ریال در حق شاکی خصوصی و پرداخت مبلغ ۱۳۷ میلیون ریال در حق دولت محکوم کرد.