رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جزئیات افزایش حق العمل جایگاه‌داران سوخت

جزئیات افزایش حق العمل جایگاه‌داران سوخت مصوبه افزایش حق العمل جایگاهداران سوخت شامل ۱۲۵ تومان به ازای فروش و ۷۰ تومان به ازای تبخیر هر لیتر بنزین به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد.

جزئیات افزایش حق العمل جایگاه‌داران سوخت

مصوبه افزایش حق العمل جایگاهداران سوخت شامل ۱۲۵ تومان به ازای فروش و ۷۰ تومان به ازای تبخیر هر لیتر بنزین به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد.