رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پروازهای چابهار از امروز به روال عادی بر می‌گردد

پروازهای چابهار از امروز به روال عادی بر می‌گردد تورج دهقانی زنگنه رئیس سازمان هواپیمایی کشوری: مشکل ایجاد شده در فرودگاه چابهار برطرف شده و از امروز پروازهای این فرودگاه به صورت طبیعی انجام می‌شود.

پروازهای چابهار از امروز به روال عادی بر می‌گردد

تورج دهقانی زنگنه رئیس سازمان هواپیمایی کشوری: مشکل ایجاد شده در فرودگاه چابهار برطرف شده و از امروز پروازهای این فرودگاه به صورت طبیعی انجام می‌شود.