رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پرستاران «قرارداد ۸۹ روزه» ایام کرونا به استخدام امیدوار باشند

پرستاران «قرارداد ۸۹ روزه» ایام کرونا به استخدام امیدوار باشند حضرتی، معاون وزیر بهداشت در اردبیل: پرستارانی که هفت ماه گذشته و ایام شیوع ویروس کرونا دعوت به همکاری شده و قرارداد ۸۹ روزه را امضا کردند، دارای امتیازی هستند که برای استخدام امیدوار باشند. مجوز استخدام ۷۰۰۰ نیروی جدید را نیز اخذ کردیم و […]

پرستاران «قرارداد ۸۹ روزه» ایام کرونا به استخدام امیدوار باشند

حضرتی، معاون وزیر بهداشت در اردبیل:

پرستارانی که هفت ماه گذشته و ایام شیوع ویروس کرونا دعوت به همکاری شده و قرارداد ۸۹ روزه را امضا کردند، دارای امتیازی هستند که برای استخدام امیدوار باشند.

مجوز استخدام ۷۰۰۰ نیروی جدید را نیز اخذ کردیم و منتظر تأمین اعتبار لازم هستیم .