رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کدام گروه بازنشستگان مشمول همسان‌سازی می‌شوند؟

کدام گروه بازنشستگان مشمول همسان‌سازی می‌شوند؟ اکبر شیرمحمدی مدیرکل امور فنی صندوق بازنشستگی: طبق ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، افزایش حقوق سالیانه حقوق بازنشستگان و شاغلان به صورت یکسان انجام شده است به این صورت که سال گذشته ۱۸ درصد و امسال نیز ۱۵ درصد افزایش سنواتی حقوق افراد شاغل و بازنشسته را داشتیم […]

کدام گروه بازنشستگان مشمول همسان‌سازی می‌شوند؟

اکبر شیرمحمدی مدیرکل امور فنی صندوق بازنشستگی: طبق ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، افزایش حقوق سالیانه حقوق بازنشستگان و شاغلان به صورت یکسان انجام شده است به این صورت که سال گذشته ۱۸ درصد و امسال نیز ۱۵ درصد افزایش سنواتی حقوق افراد شاغل و بازنشسته را داشتیم و در سنوات قبل نیز به این صورت بوده است.