رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جریمه بدهکاران آزادراهی از امروز

جریمه بدهکاران آزادراهی از امروز معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد: از امروز برای کسانی که از آزادراه‌های الکترونیکی استفاده کرده و عوارض‌شان را پرداخت نکرده‌اند، پیامک ارسال شده و نهایتا اگر عوارض‌شان را ندهند، جریمه می‌شوند. عوارض آزادراه تهران-شمال دوباره الکترونیکی می‌شود.

جریمه بدهکاران آزادراهی از امروز

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد:

از امروز برای کسانی که از آزادراه‌های الکترونیکی استفاده کرده و عوارض‌شان را پرداخت نکرده‌اند، پیامک ارسال شده و نهایتا اگر عوارض‌شان را ندهند، جریمه می‌شوند.
عوارض آزادراه تهران-شمال دوباره الکترونیکی می‌شود.