رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تمدید مهلت پرداخت وام کمک ودیعه مسکن و کسب وکار‌های آسیب دیده

تمدید مهلت پرداخت وام کمک ودیعه مسکن و کسب وکار‌های آسیب دیده بانک مرکزی در بخشنامه‌ای، تمدید مهلت پرداخت وام‌های ودیعه اجاره مسکن، مشاغل و کسب‌وکار‌ها و حوزه‌های حمل‌ونقل آسیب‌دیده از کرونا را به بانک‌های عامل ابلاغ کرد.

تمدید مهلت پرداخت وام کمک ودیعه مسکن و کسب وکار‌های آسیب دیده

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای، تمدید مهلت پرداخت وام‌های ودیعه اجاره مسکن، مشاغل و کسب‌وکار‌ها و حوزه‌های حمل‌ونقل آسیب‌دیده از کرونا را به بانک‌های عامل ابلاغ کرد.