رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بانک مرکزی تمدید مهلت پرداخت وام ودیعه مسکن و کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از کرونا را به بانک‌ها ابلاغ کرد.

بانک مرکزی تمدید مهلت پرداخت وام ودیعه مسکن و کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از کرونا را به بانک‌ها ابلاغ کرد. پرداخت وام به کسب‌وکارها و حوزه‌های حمل و نقل آسیب‌دیده از کرونا تا پایان مهر تمدید شد. پرداخت وام‌های ودیعه اجاره مسکن تا پایان دی امسال تمدید شد.

بانک مرکزی تمدید مهلت پرداخت وام ودیعه مسکن و کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از کرونا را به بانک‌ها ابلاغ کرد.

پرداخت وام به کسب‌وکارها و حوزه‌های حمل و نقل آسیب‌دیده از کرونا تا پایان مهر تمدید شد.

پرداخت وام‌های ودیعه اجاره مسکن تا پایان دی امسال تمدید شد.