رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


افزایش تعداد بیکاران تقاضا برای دریافت تاکسی را بیشتر کرده است

افزایش تعداد بیکاران تقاضا برای دریافت تاکسی را بیشتر کرده است علیرضا قنادان، مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران: اکنون همه مردم و اصناف تحت فشار قرار دارند و بسیاری از کسب و کارها با مشکل روبه رو شدند و تنگناهای اقتصادی کشور نیز این مسئله را پیچیده‌تر کرده است. بسیاری از مشاغل ناچار به تعطیلی […]

افزایش تعداد بیکاران تقاضا برای دریافت تاکسی را بیشتر کرده است

علیرضا قنادان، مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران:

اکنون همه مردم و اصناف تحت فشار قرار دارند و بسیاری از کسب و کارها با مشکل روبه رو شدند و تنگناهای اقتصادی کشور نیز این مسئله را پیچیده‌تر کرده است.

بسیاری از مشاغل ناچار به تعطیلی شدند و با توجه به اینکه مسافرکشی غیرقانونی و خارج از ضابطه همیشه یک راه برای امرار معاش افرادی بوده که بیکار می‌شوند، در این مدت حتی تعداد افراد متقاضی برای ورود به شغل تاکسیرانی بیشتر هم شده است./نود اقتصادی