رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سقوط هواپیمای تک موتوره در اطراف فرودگاه آزادی نظرآباد

سقوط هواپیمای تک موتوره در اطراف فرودگاه آزادی نظرآباد رییس اورژانس ۱۱۵ البرز: دومصدوم این حادثه که به شدت آسیب دیده بودند، به بیمارستان منتقل شدند.

سقوط هواپیمای تک موتوره در اطراف فرودگاه آزادی نظرآباد

رییس اورژانس ۱۱۵ البرز:

دومصدوم این حادثه که به شدت آسیب دیده بودند، به بیمارستان منتقل شدند.