رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بخشی از سند مقابله با نشر اطلاعات خلاف واقع در فضای مجازی تصویب شد

بخشی از سند مقابله با نشر اطلاعات خلاف واقع در فضای مجازی تصویب شد اعضای شورای‌عالی فضای مجازی بخشی از سند پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات و اخبار خلاف واقع در فضای مجازی را تصویب کردند. بر اساس این مصوبه، سکوهای نشر موظف خواهند بود ساز و کارهای لازم و رویه‌های اجرایی مؤثر را […]

بخشی از سند مقابله با نشر اطلاعات خلاف واقع در فضای مجازی تصویب شد

اعضای شورای‌عالی فضای مجازی بخشی از سند پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات و اخبار خلاف واقع در فضای مجازی را تصویب کردند.

بر اساس این مصوبه، سکوهای نشر موظف خواهند بود ساز و کارهای لازم و رویه‌های اجرایی مؤثر را برای شناسایی، حذف و یا اصلاح اطلاعات و اخبار خلاف واقع، فراهم کنند.