رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر خارجه عراق: سفرم به ایران درباره حمله به سفارتخانه‌ها بود

وزیر خارجه عراق: سفرم به ایران درباره حمله به سفارتخانه‌ها بود مقامات ایرانی تاکید کردند که هیچ ارتباطی با این حملات صورت‌گرفته در عراق ندارند.

وزیر خارجه عراق: سفرم به ایران درباره حمله به سفارتخانه‌ها بود

مقامات ایرانی تاکید کردند که هیچ ارتباطی با این حملات صورت‌گرفته در عراق ندارند.