رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کرونا در کهگیلویه و بویراحمد ۲ برابر میانگین کشوری

کرونا در کهگیلویه و بویراحمد ۲ برابر میانگین کشوری استاندار کهگیلویه و بویراحمد: عادی انگاری و ساده انگاری کرونا توسط برخی از مردم که ناقل این بیماری اند، و پروتکل ها را رعایت نمی کنند سبب افزایش شمار مبتلایان در استان می شود. درصد بروز بیماری در کشور به ازای هر هزار نفر ۵/۳ مبتلا […]

کرونا در کهگیلویه و بویراحمد ۲ برابر میانگین کشوری

استاندار کهگیلویه و بویراحمد:

عادی انگاری و ساده انگاری کرونا توسط برخی از مردم که ناقل این بیماری اند، و پروتکل ها را رعایت نمی کنند سبب افزایش شمار مبتلایان در استان می شود.

درصد بروز بیماری در کشور به ازای هر هزار نفر ۵/۳ مبتلا و در استان به ازای هر هزار نفر۱۲/۴ مبتلا است/ ایرنا