رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


امکان ارتباط آنلاین تصویری زندانیان و خانواده‌ها برای نخستین بار

امکان ارتباط آنلاین تصویری زندانیان و خانواده‌ها برای نخستین بار با افتتاح سالن ملاقات الکترونیک در زندان بندرعباس امکان ارتباط آنلاین تصویری میان زندانیان و خانواده‌هایشان برای نخستین بار در کشور فراهم شد.

امکان ارتباط آنلاین تصویری زندانیان و خانواده‌ها برای نخستین بار

با افتتاح سالن ملاقات الکترونیک در زندان بندرعباس امکان ارتباط آنلاین تصویری میان زندانیان و خانواده‌هایشان برای نخستین بار در کشور فراهم شد.