رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دیدار ظریف با امیر جدید کویت

دیدار ظریف با امیر جدید کویت وزیر خارجه کشورمان در سفر به کویت با امیر جدید و همچنین وزیر خارجه این کشور دیدار کرد.

دیدار ظریف با امیر جدید کویت

وزیر خارجه کشورمان در سفر به کویت با امیر جدید و همچنین وزیر خارجه این کشور دیدار کرد.