رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ظریف: به قرارداد ۲۵ ساله بین ایران و چین افتخار می کنم/در خصوص FATF در برابر مردم ایران سربلندم

ظریف: به قرارداد ۲۵ ساله بین ایران و چین افتخار می کنم/در خصوص FATF در برابر مردم ایران سربلندم وزیر امور خارجه در گفت‌وگو با روزنامه کار و کارگر: قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین را دنبالش بودم و هستم و افتخار هم می کنم که خواهان بسته شدن قرارداد ۲۵ ساله اقتصادی با کشوری […]

ظریف: به قرارداد ۲۵ ساله بین ایران و چین افتخار می کنم/در خصوص FATF در برابر مردم ایران سربلندم

وزیر امور خارجه در گفت‌وگو با روزنامه کار و کارگر:

قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین را دنبالش بودم و هستم و افتخار هم می کنم که خواهان بسته شدن قرارداد ۲۵ ساله اقتصادی با کشوری شده ام که ظرف چندسال آینده قدرت اول اقتصادی در جهان به حساب می آید.

در خصوص FATF در برابر مردم ایران سربلند هستم. استیضاح و حتی سوال قوه قضائیه را به جان خریدم و گفتم FATF باید امضا و تصویب شود و نباید منافع اقتصادی برخی که منفعت می برند از خودتحریمی کشورمان بر منافع ملت مظلوم ایران ارجحیت پیدا کند.

امیدوارم که پیوستن به دو کنوانسیون باقی مانده در FATF هم هرچه سریع تر تکلیفش معلوم شود تا کشور در این شرایط سخت تحریمی بتواند در اسرع وقت با اجرایی کردن قرارداد ۲۵ ساله با چین و سایر طرف هایی که موظفند در چارچوب FATF با ما کار کنند، گام های بزرگتری را برداریم.