رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حبس و جزای نقدی برای متهمان ردیف دوم و سوم پرونده سکه ثامن

حبس و جزای نقدی برای متهمان ردیف دوم و سوم پرونده سکه ثامن شعبه ۱۰۶۴ دادگاه کیفری تهران، رای پرونده سکه ثامن درباره متهمان ردیف دوم و سوم یعنی همسر و خواهر فرهاد زاهدی‌فر را صادر کرد.

حبس و جزای نقدی برای متهمان ردیف دوم و سوم پرونده سکه ثامن

شعبه ۱۰۶۴ دادگاه کیفری تهران، رای پرونده سکه ثامن درباره متهمان ردیف دوم و سوم یعنی همسر و خواهر فرهاد زاهدی‌فر را صادر کرد.