رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واحدهای صنفی متخلف امسال ۹۶۰ میلیارد تومان جریمه شدند

واحدهای صنفی متخلف امسال ۹۶۰ میلیارد تومان جریمه شدند عباس تابش رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان :در شش ماهه اول امسال ۷۲ هزار و ۵۴۳ گشت مشترک بازرسی انجام شده و این تعداد گشت بازرسی منجر به تشکیل ۳۱ هزار و ۷۲ پرونده تخلف به ارزش حدود ۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال […]

واحدهای صنفی متخلف امسال ۹۶۰ میلیارد تومان جریمه شدند

عباس تابش رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان :در شش ماهه اول امسال ۷۲ هزار و ۵۴۳ گشت مشترک بازرسی انجام شده و این تعداد گشت بازرسی منجر به تشکیل ۳۱ هزار و ۷۲ پرونده تخلف به ارزش حدود ۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال شده است.