رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پیام تسلیت رئیس جمهور در پی درگذشت شجریان

پیام تسلیت رئیس جمهور در پی درگذشت شجریان روحانی: ‏استاد محمدرضا ‎شجریان چهره برجسته هنری و آفریننده ماندگارترین نواهای دلنشین ایرانی و خواننده ربنای رمضان، ميراث ارزشمندی از خود به یادگار گذاشت.

پیام تسلیت رئیس جمهور در پی درگذشت شجریان

روحانی: ‏استاد محمدرضا ‎شجریان چهره برجسته هنری و آفریننده ماندگارترین نواهای دلنشین ایرانی و خواننده ربنای رمضان، ميراث ارزشمندی از خود به یادگار گذاشت.