رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکنش رییس بانک مرکزی به تحریم ١٨ بانک ایرانی توسط امریکا

واکنش رییس بانک مرکزی به تحریم ١٨ بانک ایرانی توسط امریکا: این اقدام آمریکا بیش از آنکه اثر اقتصادی داشته باشد، برای اهداف تبلیغاتی و سیاسی داخلی آمریکا انجام شده است و نشانگر دروغ و فریب بودن ادعای حقوق بشر و انسان‌دوستی سران این کشور است

واکنش رییس بانک مرکزی به تحریم ١٨ بانک ایرانی توسط امریکا: این اقدام آمریکا بیش از آنکه اثر اقتصادی داشته باشد، برای اهداف تبلیغاتی و سیاسی داخلی آمریکا انجام شده است و نشانگر دروغ و فریب بودن ادعای حقوق بشر و انسان‌دوستی سران این کشور است