رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اعلام نتایج آزمون دستیاری پزشکی

اعلام نتایج آزمون دستیاری پزشکی دکتر سعید هاشمی نظری رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی از اعلام نتایج نهایی چهل وهفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی خبر داد و گفت: ۳ هزار و ۴۷۹ نفر پذیرفته شده اند.

اعلام نتایج آزمون دستیاری پزشکی

دکتر سعید هاشمی نظری رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی از اعلام نتایج نهایی چهل وهفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی خبر داد و گفت: ۳ هزار و ۴۷۹ نفر پذیرفته شده اند.