رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


از همان سیستم دوربین‌های پلیس که برای حجاب استفاده می‌شود، برای ماسک هم استفاده می‌شود

از همان سیستم دوربین‌های پلیس که برای حجاب استفاده می‌شود، برای ماسک هم استفاده می‌شود معاون وزیر بهداشت: اگر فرد ماسک نزند، پس از چهره‌نگاری توسط دوربین‌های پلیس برایش پیام‌ می‌رود و جریمه می‌شود با چهره‌نگاری، همه اطلاعات اعم از کد ملی و … به دست می‌آید از همان سیستمی که برای حجاب استفاده می‌شود، […]

از همان سیستم دوربین‌های پلیس که برای حجاب استفاده می‌شود، برای ماسک هم استفاده می‌شود

معاون وزیر بهداشت:

اگر فرد ماسک نزند، پس از چهره‌نگاری توسط دوربین‌های پلیس برایش پیام‌ می‌رود و جریمه می‌شود

با چهره‌نگاری، همه اطلاعات اعم از کد ملی و … به دست می‌آید

از همان سیستمی که برای حجاب استفاده می‌شود، برای ماسک هم استفاده می‌شود

شماره حساب وزارت بهداشت برای واریز جرایم به دولت اعلام شده است /ایسنا