رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


برخورد با متخلفین در ماجرای اوباش‌گردانی اخیر

برخورد با متخلفین در ماجرای اوباش‌گردانی اخیر به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، در ماجرای اوباش گردانی اخیر، حجت الاسلام رئیسی از همان لحظات اولیه اطلاع، به دادستان تهران دستور داده است در خصوص مصادیق تعدی از قانون و نقض حقوق شهروندی، با متخلفین اعم از بازپرس و یا مامورین برخورد شود. رییس قوه قضاییه […]

برخورد با متخلفین در ماجرای اوباش‌گردانی اخیر

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، در ماجرای اوباش گردانی اخیر، حجت الاسلام رئیسی از همان لحظات اولیه اطلاع، به دادستان تهران دستور داده است در خصوص مصادیق تعدی از قانون و نقض حقوق شهروندی، با متخلفین اعم از بازپرس و یا مامورین برخورد شود.

رییس قوه قضاییه ضمن تاکید بر برخورد قاطع و بی امان بااراذل و اوباش، حکم به تشهیر را صرفا در صلاحیت دادگاه و آنهم در چارچوب قوانین و مقرارت میداند که تعرض به متهم ولو اوباش قطعا مجازنیست! /میزان