رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ترامپ: اگر پیروز شوم اولین تماس تلفتی‌ام از ایران خواهد بود!

ترامپ: اگر پیروز شوم اولین تماس تلفتی‌ام از ایران خواهد بود! رئیس جمهورآمریکا مدعی شد: احتمالا اولین تماس تلفنی ای که پس از پیروزی در انتخابات دریافت می کنم از ایران باشد که بسیار مشتاق یک توافق هستند، به دلیل این که میزان تولید ناخالص داخلی آن ها زیر ۲۸ درصد است.

ترامپ: اگر پیروز شوم اولین تماس تلفتی‌ام از ایران خواهد بود!

رئیس جمهورآمریکا مدعی شد:
احتمالا اولین تماس تلفنی ای که پس از پیروزی در انتخابات دریافت می کنم از ایران باشد که بسیار مشتاق یک توافق هستند، به دلیل این که میزان تولید ناخالص داخلی آن ها زیر ۲۸ درصد است.