رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ادعای سرویس جاسوسی انگلیس علیه ایران، روسیه و چین

ادعای سرویس جاسوسی انگلیس علیه ایران، روسیه و چین یک مقام ارشد سرویس جاسوسی انگلیس مدعی شد چالش هایی در زمینه امنیت ملی برای انگلیس وجود دارد که کشورهایی از جمله ایران، روسیه و چین از عاملان آن هستند.

ادعای سرویس جاسوسی انگلیس علیه ایران، روسیه و چین

یک مقام ارشد سرویس جاسوسی انگلیس مدعی شد چالش هایی در زمینه امنیت ملی برای انگلیس وجود دارد که کشورهایی از جمله ایران، روسیه و چین از عاملان آن هستند.