رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تست کرونای سیدرضا صالحی امیری، رئیس کمیته ملی المپیک مثبت اعلام شد

تست کرونای سیدرضا صالحی امیری، رئیس کمیته ملی المپیک مثبت اعلام شد کیکاووس سعیدی، دبیرکل و سخنگوی کمیته ملی المپیک: تست کرونای صالحی امیری پس از دیدار با یکی از قهرمانان مثبت اعلام شده است. وضعیت جسمانی، رئیس کمیته ملی المپیک مساعد است.

تست کرونای سیدرضا صالحی امیری، رئیس کمیته ملی المپیک مثبت اعلام شد

کیکاووس سعیدی، دبیرکل و سخنگوی کمیته ملی المپیک:

تست کرونای صالحی امیری پس از دیدار با یکی از قهرمانان مثبت اعلام شده است.

وضعیت جسمانی، رئیس کمیته ملی المپیک مساعد است.