رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پاسخ جهانگیری به احتمال کاهش قیمت‌ها: دعا کنید!

پاسخ جهانگیری به احتمال کاهش قیمت‌ها: دعا کنید! اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیأت دولت و در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند؟ اظهار داشت: دعا کنید! /ایلنا

پاسخ جهانگیری به احتمال کاهش قیمت‌ها: دعا کنید!

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیأت دولت و در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند؟ اظهار داشت: دعا کنید! /ایلنا