رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اولین انتصاب مدیرعامل پرسپولیس

اولین انتصاب مدیرعامل پرسپولیس جعفر سمیعی دقایقی پس از دریافت حکم مدیرعاملی باشگاه پرسپولیس «ابراهیم شکوری» را به عنوان معاون اجرایی منصوب کرد.

اولین انتصاب مدیرعامل پرسپولیس

جعفر سمیعی دقایقی پس از دریافت حکم مدیرعاملی باشگاه پرسپولیس «ابراهیم شکوری» را به عنوان معاون اجرایی منصوب کرد.