رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آمار کرونا در ایران – چهارشنبه ۱۴ آبان ۹۹

آمار کرونا در ایران – چهارشنبه ۱۴ آبان ۹۹ مبتلایان جدید: ۸۴۵۲ نفر قربانیان جدید: ۴۱۹ نفر

آمار کرونا در ایران – چهارشنبه ۱۴ آبان ۹۹

مبتلایان جدید: ۸۴۵۲ نفر
قربانیان جدید: ۴۱۹ نفر