رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ارسال دومین مرحله از مستندات فدراسیون برای میزبانی جام ملت ها

ارسال دومین مرحله از مستندات فدراسیون برای میزبانی جام ملت ها فدراسیون فوتبال در ادامه ارسال مدارک و مستندات مورد نیاز در مسیر میزبانی رقابت‌های جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷، فرم تعهدمانه لیست نیازمندی‌های کشور میزبان را پس از تایید مقامات فدراسیون و در موعد زمانی تعیین شده توسط کنفدراسیون به AFC ارسال کرد.

ارسال دومین مرحله از مستندات فدراسیون برای میزبانی جام ملت ها

فدراسیون فوتبال در ادامه ارسال مدارک و مستندات مورد نیاز در مسیر میزبانی رقابت‌های جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷، فرم تعهدمانه لیست نیازمندی‌های کشور میزبان را پس از تایید مقامات فدراسیون و در موعد زمانی تعیین شده توسط کنفدراسیون به AFC ارسال کرد.


جدیدترین خبرها