رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیس‌جمهوری آذربایجان: آماده پایان جنگ هستیم

رئیس‌جمهوری آذربایجان: آماده پایان جنگ هستیم ارامنه‌ای که در قره باغ ساکن هستند می‌توانند مطمئن باشند که امنیت برایشان تامین می‌شود

رئیس‌جمهوری آذربایجان: آماده پایان جنگ هستیم

ارامنه‌ای که در قره باغ ساکن هستند می‌توانند مطمئن باشند که امنیت برایشان تامین می‌شود