رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نتایج آرا الکترال #انتخابات_آمریکا تا این لحظه: ۴۲ از ۵۰ ایالت

نتایج آرا الکترال #انتخابات_آمریکا تا این لحظه: ۴۲ از ۵۰ ایالت ‏🟦 بایدن: ۲۲۷ رای الکترال ‏🟥 ترامپ: ۲۱۳ رای الکترال ⚠️توجه: علت تاخیر و تفاوت در آمار بخاطر این هست که ما آمار را از خبرگزاری رویترز و پس از اطمینان از صحت و اعتبارسنجی آن منتشر می‌کنیم

نتایج آرا الکترال #انتخابات_آمریکا تا این لحظه: ۴۲ از ۵۰ ایالت

‏🟦 بایدن: ۲۲۷ رای الکترال
‏🟥 ترامپ: ۲۱۳ رای الکترال

⚠️توجه: علت تاخیر و تفاوت در آمار بخاطر این هست که ما آمار را از خبرگزاری رویترز و پس از اطمینان از صحت و اعتبارسنجی آن منتشر می‌کنیم