رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


برای اولین بار: سهمیه برای مدل‌های رنگین‌پوست

برای اولین بار: سهمیه برای مدل‌های رنگین‌پوست جشن افتتاح هفته مد سن پائولو در برزیل. برای اولین بار در تاریخ مد، باید نیمی از مدلها رنگین پوست باشند؛ آفریقایی، هندی یا آسیایی تبار. این جشنواره مد امسال ۲۵ سالگی‌اش را جشن می‌گیرد

برای اولین بار: سهمیه برای مدل‌های رنگین‌پوست

جشن افتتاح هفته مد سن پائولو در برزیل. برای اولین بار در تاریخ مد، باید نیمی از مدلها رنگین پوست باشند؛ آفریقایی، هندی یا آسیایی تبار. این جشنواره مد امسال ۲۵ سالگی‌اش را جشن می‌گیرد